Produksjon av prototype

Produksjon av prototype

Vi hjelper deg med produksjon av prototype og sørger for at design og teknologi bli ivaretatt. Vi har lang erfaring innen produksjon av deler med høy kvalitet og presisjon.

Å utvikle en prototype er krevende, men avgjørende del av designprosessen på veien frem til et ferdig produkt. Vi hjelper deg med produksjon av prototype, og gjør det enkelt å teste, justere og prøve deler samme,n så du er sikker på et resultat som er velfungerende og klart for produksjon.

Vi produserer prototyper av høy kvalitet som samsvarer med de tekniske spesifikasjonene vår kunder bestiller, og holder oss innenfor de tidsmessige og økonomiske rammene som er satt for prosjektet.

Vi har en stor og moderne maskinpark bestående av CNC-dreiebenker og CNC-fresemaskiner, og kan bearbeide alle typer metaller og plast med høy nøyaktighet. Vi har lang erfaring innen faget vårt og er kvalitetsbevisste og fleksible. Bestiller du en prototype fra oss garanter vi et godt produkt!

Prototyper for:

  • Olje og offshore
  • Maritim industri
  • Industri
  • Maskindeler

Har du noen spørsmål angående produksjon av prototyper, ta kontakt.

Høgni Brimheim Gunnarsson
Daglig leder

911 19 245

hbg@levelgroup.no

Rune Rag
Produksjonsleder

412 44 140

rune.rag@levelgroup.no

Meny